Christiania Bryggeri: Et arnested for norsk bryggeriutvikling

Christiania Bryggeri er for lengst blitt historie. Ikke så mange er klar over at det i årene mellom 1865 og 1891 jobbet tre herrer på Christiania Bryggeri som skulle komme til å sette et sterkt preg på utviklingen av norsk ølindustri: Waldemar Platou og brødrene Ellef og Amund Ringnes. Men før jeg kommer nærmere inn […]

Continue Reading →

Legg igjen en kommentar

Ølnyheter fra Ølakademiet

Fra mungåt til mikrobrygg - om dagens øl med et historisk blikk

Zythophile

'Zee-tho-fyle', by Martyn Cornell, an award-winning blog about beer now and then, founded in 2007

Hennings ølblogg

Fra mungåt til mikrobrygg - om dagens øl med et historisk blikk

Godt Drikke

Mest om vin

Ølportalen

Alle ølnyheter på ett sted

Høyt Skum - Godt øl og god mat

Livet er for kort for å drikke dårlig øl

Skumringen Ølblogg

- en uutdannet ung øldrikkers motstykke til meritterte ølbloggere